Telekomunikace

Oddělení telekomunikace TERMS a.s. nabízí komplexní služby pro výstavbu, provoz a servis telekomunikačních sítí. V tomto oboru máme 20-ti leté zkušenosti zejména s globálními operátory jako jsou O2, Vodafone a T-Mobile.

Realizujeme základnové stanice pro operátory včetně projekční, inženýrské a akviziční činnosti a dodávek ocelových konstrukcí.
Instalujeme mikrovlnné spoje (včetně zákaznických) pro operátory.

Akviziční činnost
Přípravná fáze pro inženýrskou činnost. Samotný proces začíná zadáním ze strany zákazníka na vybudování nové telekomunikační stavby na určeném místě. Naši pracovníci osloví majitele dotčených pozemků a nemovitostí. V případě zadání více míst je ke každé lokalitě vypracována procentuelní úspěšnost výstavby. Po výběru kandidáta se aktivity zaměřují na získání souhlasů dotčených majitelů pozemků nebo objektů k vybudování zadaného telekomunikačního objektu a případně se připravují návrhy pro uzavření nájemní smlouvy mezi majitelem a zadavatelem.
Prověření viditelnosti
Pro výstavbu vysílačů pro místní pokrytí a mikrovlnných datových spojů provádíme tzv. prověření viditelnosti. Jedná se o prověření viditelnosti na zamýšleném místě výstavby a následné vyfocení okolí lokality (poziční a panoramatické fotografie).
Inženýrská činnost
Zajišťujeme veškeré povolení, doklady a vyjádření týkající se všech dotčených orgánů státní správy a osob souvisejících s povolením zadaného telekomunikačního projektu. Povolovací proces zadaného objektu se strany zákazníka může probíhat formou územního řízení, stavebního povolení nebo pouze formou ohlášení drobné stavby. V rámci možností se snažíme daný povolovací proces zajistit co nejefektivněji a v co nejkratší době.
Projekční činnost
Nabízíme komplexní vypracování projektové dokumentace pro zadanou stavbu včetně stavební části, ocelových konstrukcí, statického výpočtu, projektu elektro a projektu telekomunikační technologie.
Výstavba
Provádíme a garantujeme všechny stavební práce potřebné pro realizaci zadaného telekomunikačního projektu ze strany zákazníka.
Montáž technologie
Montáž technologie zahrnuje montáž, demontáž, posílení nebo jakoukoliv změnu (rekonfiguraci) jednotlivých technologií. Disponujeme veškerými potřebnými měřícími a kalibračními přístroji na testování, nastavení a commissioning telekomunikační technologie.