O nás

Společnost TERMS a.s. nabízí komplexní a flexibilní řešení dodávek moderních technologií v oblasti průmyslové automatizace, energetiky, strojní výroby a telekomunikací. Disponuje vlastní výrobní základnou v České republice a týmem vysoce kvalifikovaných odborníků. Splňuje kvalitativní standardy a normy platné pro země EU. Společnost TERMS disponuje plně vybaveným 2,5 ha výrobním a skladovacím areálem.

Naše historie

Historie akciové společnosti TERMS sahá na počátek devadesátých let minulého století do období rozvoje demokracie v České republice a návratu hospodářství na tržních principech. Nejprve se společnost profilovala v oblasti měření, regulace a průmyslové automatizace. Od druhé poloviny devadesátých let se zaměřila na výstavbu sítí mobilních operátorů, poskytování datových služeb a řešení zakázek v oblasti průmyslové a testovací techniky.

V roce 2002 úspěšně proběhla transformace veřejné obchodní společnosti na akciovou. Tímto aktem se nová akciová společnost stala jediným zákonným pokračovatelem a nositelem veškerých „know-how“, historie realizovaných zakázek a smluvních vztahů původní TERMS v.o.s.. S rostoucí poptávkou se společnost rozčlenila na specializované divize výrobků a služeb. Vznikl moderní výrobní a montážní areál TERMS a.s. v sousedství letiště Planá u Českých Budějovic.

1991Založení společnosti TERMS působící v oblasti „Měření a regulace“ - podpis partnerské smlouvy s firmou Honeywell pro oblast „Home and Building“. Založení společnosti FASCH působící v oblasti „Automatizace technologických procesů a výpočetní techniky“.
1993Sloučení a vznik jediné společnosti TERMS and FASCH v.o.s. Realizace prvních zakázek pro zkušebnictví - BOSCH. Řízení kotlů v teplárenství a dodávky výpočetní techniky.
1995Dodávka a montáž řídicího systému „Bionafta Mydlovary“ - největší chemicko-technologický závod v jihočeském regionu.
1996Zahájena spolupráce s firmou Eurotel spol. s.r.o. v oblasti projektování a výstavby mobilních sítí.
1997Ukončena první etapa výstavby firemního areálu v Plané u Českých Budějovic.
1998Zahájena výroba telekomunikačních kontejnerů a stožárů. Založení střediska TERMSnet pro poskytování telekomunikačních služeb a přístupu k internetu.
1999Plnohodnotná spolupráce se všemi celoplošnými operátory.
2000Prohloubena významná spolupráce s firmou BOSCH v testovací technice a zkušebnictví.
2002Rozhodnutí společnosti se účastnit v realizaci obnovitelných fotovoltaických zdrojů.
2004Ukončena druhá etapa výstavby firemního areálu v Plané u Českých Budějovic.
2005Dokončen prototyp vysokoúčinnostních solárních trackerovacích systémů - zahájen zkušební provoz. Podepsána smlouva o spolupráci s firmou SANYO a SunPower.
2006Podepsán významný kontrakt s firmou KAPSCH na výstavbu mýtných bran v ČR.
Zahájeno poskytování celoplošné služby ADSL ve spolupráci s O2. Dokončena výstavba prvního solárního parku Homole s využitím dvouosých trackerů.
2008Získaná pozice významného dodavatele fotovoltaických systémů, jak v ČR, tak v zahraničí. V novém středisku Software Solutions zahájeny práce na vlastních SW aplikacích v prostoru internetu.
2009Dokončena výstavba velkých solárních parků FVE Světlík, FVE Čížová a FVE Mříč.
Ve středisku Automation zahájena výroba vlastního řídicího systému pro trackery.
2010Účast firmy na solárních projektech v ČR a na Slovensku včetně komplexní dodávky trackovacích a fixních systémů. V oblasti automatizace a zkušebnictví v automobilovém průmyslu byly získány významné zakázky v Německu.
2012Dokončen prodej části podniku „TERMSnet služeb a zákazníků“ společnosti Telefonica O2.
2013Zahájení provozu virtuálního mobilního operátora GoMobil.
2014Dokončení restrukturalizace firmy na jednotlivé divize.
- Divize 1 - pokrývající oblast Automatizace a robotizace, Energetiky a práce pro Telekomunikační operátory.
- Divize 2 - vývoj internetových služeb GoPay, GoMobil, GoInternet, GoHosting, GoSMS a dalších produktů rodiny Go.
- Divize 3 - správní služby pro provozní potřeby firmy od správy majetku po vedení účetnictví a personalistiku.
2019Začlenění firmy TERMS a.s. do společnosti BUDEX holding s.r.o.
Nová struktura TERMS a.s. - Oddělení: Telekomunikace, T-Mobile, Průmyslová automatizace, Strojní výroba, Energetika

Naši zákazníci a partneři

Robert Bosch
Koh-i-noor
Viscofan
Vialit
Agro-La
Setuza
Mahle
Behr
TPCA
Rohde & Schwarz
Uniwell
Denso
SMA
Fronius
Panasonic
Sharp
Telefonica O2
T-Mobile
GoPay
GoMobil