Průmyslová automatizace

Oddělení průmyslové automatizace TERMS a.s. nabízí ...

Automatizace

Řízení technologických procesů
Realizujeme řídicí systémy pro řadu zákazníků z různých oborů průmyslové činnosti
 • Automobilový průmysl
 • Energetika
 • Strojírenství
 • Zemědělská výroba
 • Potravinářský a chemický průmysl
  - Dávkování a vážení surovin
  - Míchání směsí a roztoků
  - Bilanční měření výroby a spotřeby

Robotizace

Robotická pracoviště s kolaborativními roboty
Zpracujeme návrh systému aplikace s využitím kolaborativního robota a ověříme jeho vhodnost použití.
Můžeme použít robota z celého spektra dodavatelů.
Universal Robots, KUKA, Stäubli, ABB, Omron, Fanuc, Doosan, Franka, Rozum Robotics, Yaskawa, atd.
Mobilní autonomní roboty
Prověříme možnost použití vhodného mobilního robota pro transport materiálu.
Příklady možných typů:
Omron, MiR, KUKA

Testovací systémy

Testování
Vyrábíme a dodáváme zařízení pro zkoušení produktů. Jedná se o zkušební a testovací zařízení montážních pracovišť a výrobních linek pro mezioperační či výstupní kontrolu.
 • Automatické zkušební zařízení pro výrobky v automobilovém průmyslu
 • SW pro zpracování a vyhodnocování naměřených dat
 • Jednoúčelové i univerzální testery pro sledování funkce a kvality produktů
 • Přístroje pro mezioperační a výstupní kontrolu
 • Zkušební zařízení do výbušného prostředí
Vývoj elektronických modulů
Realizujeme návrh a výrobu specifických elektronických zařízení.

Kontakty

Vedoucí oddělení
Petr Kantor
petr.kantor@terms.eu
Asistentka
Kamila Kubalová
+420 387 685 120
kamila.kubalova@terms.eu